Ophalen van grofvuil op een datum naar keuze

Let op! Sluit na de betaling niet direct het venster af, het proces wordt automatisch afgerond.

U heeft gekozen voor het ophalen van grofvuil op een datum naar keuze (alleen werkdagen). U betaalt € 100,- per afvalsoort. Geef hieronder de locatie weer, waar het grofvuil opgehaald moet wordenAanbiedregels

Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot en te zwaar is voor een (ondergrondse) container, minicontainer (kliko) of vuilniszak. U mag niet meer dan 3m³ aanbieden. De kubieke meter (symbool m³) is een inhoudsmaat en komt overeen met de inhoud van een kubus van 1 meter lang, breed en hoog.

 

Er zijn 4 afvalsoorten:

  • brandbaar: zoals oude meubels, stoelen, banken, kasten
  • metalen: materialen van aluminium, blik, ijzer, koper, lood, roestvrij staal en zink
  • wit- en bruingoed: zoals televisies, wasmachines, koelkasten en computers
  • snoeihout. Snoeihout dient u gebundeld aan te leveren in pakketten die te dragen zijn met de hand. Een pakket mag niet langer zijn dan 1,25 meter en een maximum gewicht hebben van maximaal 25 kilogram. Ook hier geldt een maximale hoeveelheid van 3 m³

Op www.afvalscheidingswijzer.nl kunt u zien wat u wel en niet kunt laten ophalen.

Geen bouw-, sloopafval en puin

Wij halen geen bouw-, sloopafval of puin op. U kunt dit zelf regelen via een afvalverwerkingsbedrijf. U kunt dit afval met een maximum van 0,5m³ ook zelf naar één van de milieustraten brengen.

Grofvuil aanbieden

Grofvuil dient aan de openbare weg aangeboden te worden op een plek waar de vrachtwagen erbij kan. Bijvoorbeeld een aanbiedplaats van minicontainers.


Ophalen op een eigen datum

Selecteer hieronder een datum voor het ophalen van één van de vier afvalsoorten

Brandbaar

zoals oude meubels, stoelen, banken, kasten

Metalen

zoals materialen van aluminium, blik, ijzer, koper, lood, roestvrij staal en zink

Wit- en bruingoed

zoals televisies, wasmachines, koelkasten en computers

Snoeihout

Let op! U betaalt € 100,- per afvalsoort.