Aanvraag NEE-JA sticker

Aanvragen door personen die buiten gemeente Het Hogeland wonen nemen wij niet in behandeling.